Tietosuojakäytäntö

Mitä henkilötietoja Masito Premium kerää ja/tai käsittelee? Kanssamme käymästäsi vuorovaikutuksesta riippuen, seuraavia rekisteröintitietoja kerätään ja käsitellään:

 • Käyttäjän nimi
 • Yhtiö
 • Osasto
 • Alkutervehdys tai ammattinimike, jos on
 • Etunimi ja sukunimi
 • Puhelinnro, faksinro.
 • S-postiosoite
 • Osoite
 • IP-osoite

 

Kuinka käytämme henkilötietojasi?

 • Masito Premium käyttää sinua koskevia henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
 • Verkkosivuston käyttö (käyttäjän IP-osoite) kirjataan lokiin tilastollisiin tarkoituksiin, verkkosivuston optimointia, parantamista ja edelleen kehittämistä varten, esimerkiksi analysoimalla käyttäjän toimintaa päivämäärien, aikojen ja sivustolta ladatun datamäärän avulla.
 • Tietoja käytetään tuotteita, palveluita ja projekteja koskevaan viestintää, esim. vastaamalla tiedusteluihin tai pyyntöihin.
 • Tietojen avulla suunnitellaan, toteutetaan ja hallitaan sopimussuhdetta, esim. toteuttamalla tapahtumia ja tuotteiden tai palvelujen tilauksia, käsittelemällä maksusuorituksia, tekemällä kirjanpitoa, tilintarkastuksia, laskutus- ja perintätoimintaa, järjestämällä kuljetuksia ja toimituksia sekä toteuttamalla korjauksia ja tarjoamalla tukipalveluja.
 • Tietoja käytetään jo hankittujen kanssa samankaltaisten tai identtisten tuotteiden ja/tai palveluiden markkinointiin, ellet ole kieltänyt sitä, sekä uutiskirjeiden lähettämiseen.
 • Tiedoilla hallitaan ja toteutetaan asiakaskyselyitä, markkinointikampanjoita, markkina-analyysejä, kilpailuja ja muuta myynninedistämistä ja tapahtumia.
 • Tietojen avulla ylläpidetään ja suojataan tuotteidemme, palvelujemme ja verkkosivustojemme turvallisuutta, estäen ja tunnistaen virheitä lokitiedostojen kautta sekä estäen ja tunnistaen turvallisuusuhkia, petoksia tai muita rikoksia tai ilkivaltaa.
 • Tietoja käytetään juridisten velvollisuuksien (kuten kirjanpitovaatimukset), säädöksiin perustuvien tarkastusvelvollisuuksien ja Masito Premium  -yhtiön käytäntöjen ja alan standardien noudattamiseen.
 • Lisäksi tietojen avulla ratkaistaan ristiriitoja, toimeenpannaan sopimuksia ja muodostetaan, käytetään ja puolustetaan oikeusvaateita.

Meillä on oikeus käyttää ja käsitellä henkilötietojasi näihin tarkoituksiin sopimussuhteen toteuttamisen tai Masito Premium -yhtiön taikka kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Jos olet antanut erityisen suostumuksesi, Masito Premium voi käsitellä henkilötietojasi laillisesti myös suostumuksen perusteella. Tämä suostumus voidaan perua milloin tahansa välittömin vaikutuksin. Jos henkilötietojesi käsittelyn alkuperäinen laillinen peruste lakkaa olemasta, Masito Premim voi jatkaa henkilötietojesi käsittelyä vain, jos käsittelylle on jokin muu laillinen peruste.