Takuu

Takuu ja palautukset "Asiakkaalla on velvoiteoikeuslain (VÕS - Viron velvoiteoikeuslaki) mukaan oikeus tehdä reklamaatio kahden vuoden kuluessa tavaran vastaanottamisesta, josta vian ilmetessä kuuden ensimmäisen kuukauden aikana sen oletetaan olleen olemassa ostohetkellä, ja myyjällä on velvollisuus määrittää vian luonne.

 

Mikäli vika on luonteeltaan tekninen, asiakas voi pyytää tuotteen korjaamista ja, jos korjaaminen ei ole mahdollista tai tehotonta, tuotteen vaihtamista. Jos tuote on korjattavissa, asiakas ei voi pyytää vaihtoa, koska siitä aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia.

 

Asiakas voi pyytää hyvitystä vain, jos vaihtaminen ei ole mahdollista kohtuullisessa ajassa sopivan tuotteen puuttumisen vuoksi (VÕS 11 luku 222 § 1).

 

Vian ilmetessä asiakas sitoutuu ilmoittamaan Masito OÜ:lle ongelmasta lähettämällä sähköpostiviestin, jossa kerrotaan kuinka ja milloin vika havaittiin sekä mahdollisuuksien mukaan myös valokuvat viasta."