Privaatsuspoliitika

Milliseid isikuandmeid Masito Premium kogub ja/või töötleb?

Sõltuvalt teie suhtlusest meiega, kogutakse ja töödeldakse järgnevaid registreerimisandmeid:

 • Kasutaja nimi
 • Ettevõte
 • Osakond
 • Pöördumine, tiitel
 • Nimi ja perekonnanimi
 • Telefoni number, faksi number
 • E-posti aadress
 • Aadress
 • IP-aadress

 

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame? Masito Premium kasutab meil teie kohta olevaid isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Meie veebisaitidele (IP-aadressile) juurdepääsu logimine statistilistel eesmärkidel, meie veebisaidi optimeerimine, täiustamine ja edasiarendamine, näiteks analüüsides kasutajate käitumist seoses kuupäevade ja kellaaegadega ning meie veebisaidil üles kutsutud andmemahtu.
 • Suhtluseks toodete, teenuste ja projektide kohta, näiteks vastamine päringutele ja taotlustele.
 • (Lepinguliste) suhete kavandamine, teostamine ja haldamine, nt toodete või teenuste tehingute ja korralduste teostamine, maksete töötlemine, raamatupidamise, auditeerimise, arvelduse ja sissenõudmise toimingute teostamine, saadetiste ja tarnete korraldamine, remondi hõlbustamine ja tugiteenuste osutamine.
 • Sarnaste või identsete toodete ja/või teenuste reklaamimine juba ostetud toodete või teenustega, välja arvatud juhul, kui olete vastu vaielnud ja uudiskirju välja saatnud.
 • Kliendivaatluste, turunduskampaaniate, turuanalüüsi, võistluste või muude reklaamtegevuste või ürituste haldamine ja läbiviimine.
 • Säilitada ja kaitsta meie toodete, teenuste ja veebisaitide turvalisust, ennetada ja avastada vigu logifailide, turvaohtude, pettuse või muu kriminaalse või pahatahtliku tegevuse kaudu.
 • Juriidiliste kohustuste (nt andmete säilitamise kohustuste) vastavuskontrolli kohustuste ja Masito Premium tegevuspõhimõtete või tööstusstandardite järgimise tagamine ning
 • Vaidluste lahendamine, meie lepinguliste kokkulepete jõustamine ning juriidiliste nõuete kehtestamine, teostamine või kaitsmine. Meil on õigus teie isikuandmeid neil eesmärkidel kasutada ja töödelda lepingulise suhte või Masito Premium või kolmanda isiku õigustatud huvi tõttu. Kui olete selle selgesõnaliselt esitanud, võib nõusolek olla ka Masito Premium õiguslikuks aluseks teie isikuandmete töötlemiseks või kasutamiseks. Seda nõusolekut võib igal ajal tulevikku suunatult tagasi võtta. Kui teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus pole enam saadaval, võib Masito Premium teie isikuandmeid töödelda ainult siis, kui töötlemiseks on veel üks õiguslik alus.