Garantii

Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
Vastavalt Võlaõigusseadusele on kliendil õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

 

Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis Kliendil asendamist nõuda ei ole võimalik, kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid.

 

Raha tagastamist on kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11.ptk., paragrahv 222(1)).

 

Toote defekti ilmnemisel, kohustub klient teavitama Masito OÜ-d probleemist e-posti teel kirjeldusega, kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt ning võimalusel ka lisama fotod defektist.